people

Werkwijze

De Stichting Familiefonds Wierda-Baas ontvangt jaarlijks vele aanvragen van organisaties voor financiële ondersteuning van projecten. Lang niet al deze aanvragen worden gehonoreerd.

Om teleurstelling en onnodig werk te voorkomen kunt u in twee stappen (I en II) zelf al onderzoeken of uw aanvraag kans maakt op honorering.

Wij adviseren dringend om deze twee stappen achtereenvolgens te doorlopen alvorens een aanvraag in te dienen.

Stap I:

Ga na of uw organisatie en uw project voldoen aan de zes hieronder genoemde voorwaarden.

  1. Uw organisatie is door de Belastingdienst ANBI erkend.
  2. Uw organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  3. Uw organisatie beschikt over een actueel beleidsplan, een begroting voor het huidige jaar en een jaarrekening van het afgelopen jaar.
  4. Uw project heeft op lange termijn een positief effect op de omgeving.
  5. De inhoud van uw gehele project (‘wat wordt wanneer gedaan en welk doel moet wanneer worden bereikt’) is – naast de andere informatie die nodig is voor een aanvraag – samengevat op één A4-tje.
  6. U belooft en kunt waar maken dat u rapportages bij ons indient over de voortgang van het project waarvoor u een financiële ondersteuning vraagt.

►Voldoen uw organisatie en uw project niet aan deze zes voorwaarden, dan zal uw aanvraag niet worden gehonoreerd en heeft het dus geen zin om de quickscan op deze website in te vullen en/of een aanvraag in te dienen.

Voldoet u wél aan alle zes voorwaarden, ga dan verder met stap II.

Stap II:

Beantwoord de vragen van de online

Doe de quickscan

als u alle vragen in stap 1 positief heeft kunnen beantwoorden.