Quickscan2019

Doe de Quickscan en weet direct of het zin heeft om donatie aan te vragen.

Is uw project gericht op het versterken van de positie van vrouwen en meisjes?

Bevordert uw project de seksuele autonomie van (jonge) vrouwen? Zodat bv. schooluitval door tienerzwangerschappen wordt voorkomen? En vrouwen zelf kunnen bepalen of ze kinderen willen, en zo ja hoeveel ('family planning')?

Is uw project gericht op onderwijs voor kinderen, en zo ja, bevordert het project dan dat meisjes net zo vaak naar school gaan als jongens?

Geeft uw project ruimte voor ondernemerschap ter plaatse?

Kunnen de mensen die met uw project geholpen worden over afzienbare tijd ook zonder hulp van buitenaf verder? M.a.w. is uw project gericht op zelfredzaamheid?

Heeft uw project betrekking op hulpverlening in Afrika?

Als uw project betrekking heeft op hulpverlening in het buitenland, werkt u dan samen met een officieel geregistreerde, lokale partner?

Als u uw project bij meerdere organisaties heeft ingediend voor financiële ondersteuning, heeft u dan al toezeggingen?

Leave your comment