boy

Quickscan

Doe de Quickscan en weet direct of het zin heeft om donatie aan te vragen.

Is uw project gericht op ondersteuning van vrouwen en meisjes?
Is uw project gericht op family-planning?
Is uw project gericht op ondersteuning van kinderen?
Geeft uw project ruimte voor ondernemerschap ter plaatse?
Kunnen de mensen die met uw project geholpen worden over afzienbare tijd ook zonder hulp van buitenaf verder? M.a.w. is uw project gericht op zelfredzaamheid?
Als uw project gericht is op concrete, materiele investeringen, zullen die dan ter plekke onderhouden worden?
Heeft uw project betrekking op hulpverlening in Afrika?
Als uw project betrekking heeft op hulpverlening in het buitenland, werkt u dan samen met een officieel geregistreerde, lokale partner?
Als u uw project bij meerdere organisaties heeft ingediend voor financiële ondersteuning, heeft u dan al toezeggingen?
Naam
Email

 

Na het bevestigen van uw lijst ontvangt u de uitslag van de quickscan in uw mail. Hierin staan verdere instructies.