ANBI

De belastingdienst heeft Stichting Familiefonds Wierda-Baas gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Volg de stappen

en weet direct of het zin heeft om donatie aan te vragen.