wierda baas

Kleinschalige veehouderij zelfredzaamheid voor vrouwen in Zuid-Afrika

In de township Diepsloot nabij Johannesbrug in Zuid-Afrika traint Rhiza een groep van 15 jonge vrouwen in kleinschalige veehouderij zodat zij een stabiel inkomen genereren en een zelfredzaam bestaan kunnen opbouwen!

In Zuid-Afrika is de jeugdwerkloosheid in townships gestegen tot bijna 70%. Met name jonge vrouwen zijn hierdoor kwetsbaar om in een economisch afhankelijke positie terecht te komen met alle gevolgen van dien. Via de training leren de vrouwen hoe ze een kleinschalige boerderij runnen met kippen, schapen en bijen. Door het geleidelijk en duurzaam opbouwen van het aantal vee neemt ook het inkomen toe (het vee wordt verkocht op de lokale afzetmarkt en draagt bij aan voedselzekerheid). Het doel is bereikt wanneer alle vrouwen een minimum inkomen genereren van R 5.000/ € 300,-. Voor westerse begrippen wellicht niet zoveel maar voor township begrippen een enorme vooruitgang.