sociodrcongo1

Community Based Socio Therapy in DR Congo

In verschillende Afrikaanse landen werkt ZOA aan samenlevingsopbouw in conflictgebieden. Eén van de methoden die ZOA hiervoor gebruikt is de Community Based Socio Therapy. Deze methode brengt vrouwen en mannen samen in wekelijkse gesprekken volgens een vaste structuur. De gesprekken vinden plaats 'om de hoek' in de dorpen. Onder leiding van goed getrainde gespreksleiders worden zaken als de taakverdeling en omgaan met emoties besproken. Door Community Based Socio Therapy komen vrouwen los uit traditionele gewoonten, bijvoorbeeld dat het niet gebruikelijk is dat vrouwen spreken in het openbaar.
De Stichting Familiefonds Wierda-Baas heeft een specifiek project ondersteund in Oost-Congo. Door dit project hebben dorpshoofden (meestal mannen), leiders van kerken, jongerenorganisatie en spaarorganisaties (zoveel mogelijk vrouwen geselecteerd) en van vrouwenorganisaties in een intensieve training zelf ervaring hebben opgedaan met de Community Based Socio Therapy. Eén van de resultaten is dat de mannelijke leiders onder de indruk zijn van het eigen geluid van vrouwen en hen ook meer inspraak geven in besluitvorming. Vrouwen krijgen meer zelfvertrouwen. Het resultaat is meer gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen.