zoacongo2s

Zelfredzaamheid van kwetsbare jonge vrouwen in Congo

Het oosten van Congo wordt al ruim 20 jaar geteisterd door oorlogen. Dit project van de christelijke hulporganisatie ZOA helpt jonge vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld en verkrachting, en die zijn verstoten uit hun lokale gemeenschap. Lokale medewerkers van ZOA bieden psychosociale hulp, onderwijs en spaarkredieten. Dit met als doel dat de vrouwen zelfredzaam kunnen leven, hun eigenwaarde weer terugkrijgen en daarmee toekomstperspectief hebben voor hunzelf en hun kinderen.
Verder werkt ZOA aan een verandering van de cultuur opdat vrouwen op gelijke voet met mannen kunnen werken aan een meer vreedzame toekomst van Congo.