Voorbeeldprojecten

Hier vindt u een paar voorbeelden van projecten waaraan de Stichting Familiefonds Wierda-Baas financieel heeft bijgedragen. Rode draad is dat de projecten de positie van meisjes en vrouwen versterken.

Join for Joy

Sport- en spelprogramma op basisscholen in Kenia, Oeganda, Zambia en Malawi

Join for Joy heeft een duurzaam en uitdagend opleidingsprogramma ontwikkeld voor basisschoolleraren in de meest rurale gebieden van Oost-Afrika. In het programma leren de leraren over de kracht van spelenderwijs leren en hoe dit geïmplementeerd kan worden in de lokale lesprogramma's. In dit Sport- en Spelprogramma ontdekken leraren hoe zij kunnen fungeren als rolmodel voor kinderen en hoe een veilige leeromgeving gecreëerd kan worden op school, waarbij ieder kind, ongeacht geslacht of eventuele fysieke/mentale beperkingen, meetelt.

sociodrcongo1

Community Based Socio Therapy in DR Congo

In verschillende Afrikaanse landen werkt ZOA aan samenlevingsopbouw in conflictgebieden. Eén van de methoden die ZOA hiervoor gebruikt is de Community Based Socio Therapy. Deze methode brengt vrouwen en mannen samen in wekelijkse gesprekken volgens een vaste structuur.

Voormalig-straatmeisje,-nu-hoofd-van-een-groot-kledingatelier-met-meer-dan-25-trainees1

Vaktraining voor meisjes en jonge vrouwen, maar ook aandacht voor seksuele autonomie in Noord-Ghana

De Stichting Adamfo Ghana verleent ondersteuning in de vorm van vakscholing aan voormalige straatmeisjes en jonge vrouwen in de armste wijken rondom Tamale in Noord-Ghana. Naast deze vakscholing is er ook aandacht voor het stimuleren van reproductieve en seksuele autonomie van meisjes en vrouwen.

kaalonederland1s

Onderwijs voor meisjes en vrouwen in Somalië

Kaalo Nederland is een non-profit organisatie die zich richt op het verbeteren van de levensomstandigheden van kwetsbare bevolkingsgroepen in Somalië, waaronder vrouwen, kinderen en ouderen. Zo streeft Kaalo Nederland om honger, armoede en werkloosheid te overwinnen in deze gebieden.

zuid-afrika

Kleinschalige veehouderij zelfredzaamheid voor vrouwen in Zuid-Afrika

In de township Diepsloot nabij Johannesbrug in Zuid-Afrika traint Rhiza een groep van 15 jonge vrouwen in kleinschalige veehouderij zodat zij een stabiel inkomen genereren en een zelfredzaam bestaan kunnen opbouwen!

visual1-2

Waterputten in Zimbabwe

Bewoners van het platteland in Zimbabwe leven onder zware omstandigheden. De Stichting Zuva Rabuda boort daarom naar water op het platteland in Zimbabwe.

Schermafbeelding 2021-09-29 om 14.57.19

Zelfredzaamheid van kwetsbare jonge vrouwen in Congo

Het oosten van Congo wordt al ruim 20 jaar geteisterd door oorlogen. Dit project van de christelijke hulporganisatie ZOA helpt jonge vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld en verkrachting, en die zijn verstoten uit hun lokale gemeenschap.