inmemoriamdesat

In Memoriam

Wierda-Baas_Wierda_dankbetuiging-1

In het voorjaar van 2020 zijn, na een kort ziekbed en een huwelijk van bijna 60 jaar,
Froukje Wierda-Baas en Koop Wierda binnen een maand van elkaar overleden.

“ Waar de weg mij brengen moge,
loop ik met gesloten ogen
aan des Vaders trouwe hand,
naar het onbekende land.”

Jacqueline van der Waals