Disclaimer

De website van Stichting Familiefonds Wierda-Baas is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Stichting Familiefonds Wierda-Baas,  kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Stichting Familiefonds Wierda-Baas sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke
aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Stichting Familiefonds Wierda-Baas of met de tijdelijke onmogelijkheid om dewebsite van Stichting Familiefonds Wierda-Baas te kunnen raadplegen.

Stichting Familiefonds Wierda-Baas mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stichting Familiefonds Wierda-Baas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Familiefonds Wierda-Baas geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Wierda Baas staan links naar websites van derden. Wierda Baas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Stichting Familiefonds Wierda-Baas blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Familiefonds Wierda-Baas. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Familiefonds Wierda-Baas.